Pravno obaveštenje

Osnovne informacije:

Dr. Wolfgang Schöberl
Advokat
Universitätstraße 11
1010 Beč

Telefon: +43 (1) 408 30 31

Fax: + 43 (1) 408 30 31 30

E-mail: office@wslaw.at

Web: www.wslaw.at

Član advokatske komore Republike Austrije (komora za Beč)

ADVM kod: R 161506

DVR broj: 3006257

UID: ATU 63266904

Važeće profesionalne regulative se mogu pronaći na ažuriranoj verziji internet stranice advokatske komore Republike Austrije

To naročito važi za dole navedene regulative:

  • Advokatski statut (RAO)
  • Smernice za advokatsku profesiju (RL-BA)
  • Disciplinarni statut za advokate i advokate na obuci (DSt)
  • Autonomni kriterijumi naplate (AHK)
  • Advokatski statut za tarife (RATG)
Sadržaj ovog vebsajta je istaknut samo za potrebe opštih informacija i stoga ne predstavlja pravni
savet bilo kakve vrste. Iskaz o privatnosti podataka koji možete ovde skinuti odnosi se samo na
advokatsku kancelariju dr. Wolfgang Schöberl. Advokatska kancelarija dr. Wolfgang Schöberl ne snosi
odgovornost za direktnu indiretknu ili slučaju štetu i/ili posledice koje su rezultat pristupa ili
krišćenja ovog vebsajta.
Linkovi eksternih vebsajtova koji upućuju na ovu stranicu su van uticaja advokatske kancelarije dr.
Wolfgang Schöberl. S toga advokatska kancelarija dr. Wolfgang Schöberl ne prihvata odgovornost za
sadržaja takvih veb stranica.